Ośrodek Terapii w Środowisku ul Grottgera 25A

Rozpoczął się długo wyczekiwany remont Ośrodka przy ulicy Grottgera 25A.
Remont jest finansowany ze środków projektu „Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w dzielnicy Mokotów”, który jest realizowany w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (nr projektu POWR.04.01.00-IZ.00-00-014/17).
Prace mają za zadanie dostosowanie obiektu do zadań związanych z realizacją Projektu.
Na czas najcięższych prac zamknięty został Mokotowski Oddział Dzienny oraz Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny nr 1 zlokalizowane właśnie przy ulicy Grottgera 25A.