Od 01.03.2021 paczki są przyjmowane codziennie w godzinach 15.00-16.30.
Paczki należny przygotować tak jak do wysyłki pocztą, tzn w zaklejonym kartonie, dokładnie opisane (drukowanymi literami imię i nazwisko pacjenta oraz oddział, w którym jest hospitalizowany).

Paczki będą przyjmowane przed drzwiami oddziału, w którym hospitalizowany jest pacjent.

Maksymalna waga paczek ok. 3kg

W paczkach mogą się znajdować:

  • środki higieny osobistej, bielizna, piżama;
  • kawa, herbata, wyroby tytoniowe, żywność i środki spożywcze;
  • nie zaleca się przekazywania rzeczy wartościowych, np. elektroniki, biżuterii;
  • dodatkowo można przekazać zgrzewkę napojów (woda, soki) opisane j.w.

Zawartość każdej paczki po dostarczeniu do oddziału będzie podlegała weryfikacji przez personel w obecności pacjenta.

Istnieje możliwość wysyłania paczek drogą pocztową. Paczki będą przyjmowane w godzinach pracy Kancelarii Instytutu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 15.00.