W najnowszym numerze czasopisma Postępy Psychiatrii i Neurologii ukazał się artykuł opisujący i podsumowujący pracę Mokotowskiej Linii Wsparcia w czasie pierwszej fali pandemii.
Artykuł jest dostępny dla wszystkich. Link został dodany poniżej.