Instytut Psychiatrii i Neurologii jest liderem projektu
“Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w dzielnicy Mokotów”,
który jest realizowany w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne
w Ministerstwie Rozwoju (nr projektu WND-POWR.04.01.00-00-D216/17)

MCZP umożliwia uzyskanie konkretnego wsparcia zawodowego w zakresie znalezienia zatrudnienia poprzez współpracę z trenerem pracy obejmującego przygotowanie CV, znalezienie potencjalnego pracodawcy, umówienie na rozmowę kwalifikacyjną oraz przygotowanie do udziału w niej.
W ramach aktywizacji zawodowej przeprowadzana jest Diagnoza Funkcjonowania oparta o Międzynarodową Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF). Diagnoza pomaga lepiej rozpoznać własne zasoby indywidualne i społeczne danej osoby.

Rekrutację prowadzi oraz informacji udziela Centrum Koordynacji MCZP, tel. 22 299 04 31, pn.-pt. 8-18.

Aktywizacja zawodowa realizowana jest przez Fundację Oceny Kapitału Ludzkiego na zlecenie Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.