Instytut Psychiatrii i Neurologii jest liderem projektu
“Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w dzielnicy Mokotów”,
który jest realizowany w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne
w Ministerstwie Rozwoju (nr projektu WND-POWR.04.01.00-00-D216/17)

Centrum Koordynacji to miejsce pierwszego kontaktu z MCZP w celu uzyskania wsparcia społecznego.
Po umówieniu spotkania można uzyskać indywidualne spotkania z Koordynatorem Wsparcia. Koordynator pracuje z każdą osobą nad jej własną sytuacją. Spotkania mogą odbywać się stacjonarnie lub zdalnie.
Preferowane jest telefoniczne umawianie spotkania pod nr tel. 22 299 04 31, pn.-pt. 8-18.
To poprzez kontakt z Koordynatorem odbywa się wejście w projekt PO WER.
Dzięki dołączeniu do projektu podczas spotkań z Koordynatorem można uzyskać szczegółowe informacje oraz skorzystać z wielu innych form wsparcia społecznego, takich jak:

Mieszkanie chronione treningowe i mieszkania przejściowe
Mają na celu pomoc mieszkańcom w uzyskaniu samodzielności, wzmocnienie autonomii i rozwój różnych kompetencji (w tym społecznych w integracji z lokalną społecznością).

Grupy wsparcia dla uczestników projektu i rodzin
Różne formy moderowanych spotkań cyklicznych o charakterze edukacyjnym, integracyjnym, terapeutycznym itp.

Aktywizacja zawodowa
Możliwość uzyskania konkretnego wsparcia np. w zakresie znalezienia zatrudnienia poprzez współpracę z trenerem pracy. W ramach aktywizacji zawodowej przeprowadzana jest Diagnoza Funkcjonowania (oparta o Międzynarodową Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia ICF).

NUMER TELEFONU DO CENTRUM KOORDYNACJI

22 299 04 31