Instytut Psychiatrii i Neurologii jest liderem projektu
“Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w dzielnicy Mokotów”,
który jest realizowany w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne w Ministerstwie Rozwoju (nr projektu WND-POWR.04.01.00-00-D216/17)

Centrum Koordynacji to miejsce pierwszego kontaktu pracownikami Projektu oferującego wsparcie społeczne.

 

Centrum Koordynacji oferuje wsparcie społeczne, w tym:

 

tel.:  22 299 04 31
e-mail: centrumkoordynacji@ipin.edu.pl
godziny pracy: 8:00-18:00
od poniedziałku do piątku (poza dniami wolnymi od pracy)

 

Oferta przeznaczona jest dla dorosłych osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi oraz i ich rodzin zamieszkujących na terenie Mokotowa.

Aby skorzystać z oferty, należy umówić się na spotkanie z Koordynatorem Wsparcia Społecznego. Po wstępnym rozpoznaniu sytuacji Koordynator zaproponuje adekwatny rodzaj wsparcia i obejmie uczestnika indywidualną opieką do końca trwania Projektu.

Nasi Koordynatorzy:

Kamila Borkowska, psycholog, tel.: 570946462
Maciej Letman, psycholog, psychoterapeuta, tel.: 570934092
Marta Mastalerz, psycholog, tel.: 535916206,
Joanna Oprawa-Karwat, psycholog, tel.: 536378930
Natalia Wojtkowska, pracownik socjalny

Nasze wsparcie nie obejmuje osób czynnie uzależnionych od alkoholu lub substancji psychoaktywnych, niepełnosprawnych intelektualnie albo przejawiających zachowania zagrażające zdrowiu lub życiu – dla tych osób zalecana jest specjalistyczna forma pomocy w placówce medycznej.