Instytut Psychiatrii i Neurologii jest liderem projektu
“Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w dzielnicy Mokotów”,
który jest realizowany w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne
w Ministerstwie Rozwoju (nr projektu WND-POWR.04.01.00-00-D216/17)

Centrum jest miejscem, gdzie koordynowana jest pomoc pacjentom w trakcie kryzysów psychicznych i po ich przebyciu. Pomoc uwzględnia dostosowane do potrzeb formy oparcia społecznego oraz aktywizacji społecznej i zawodowej.

CK dysponuje telefonem zgłoszeniowym (w godzinach do 8 do 18), zapewniającym gotowość do nawiązania pomocnego kontaktu, umówienia szybkiej interwencji, a w przypadku znacznego zagrożenia do mobilizacji działań ratunkowych. Dyżur w infolinii pełnią pracownicy centrum. Osoba odbierająca zgłoszenie jest odpowiedzialna za zorganizowanie pierwszego kontaktu z pacjentem w ciągu 24 godzin i – w miarę możliwości – organizowaniem całego procesu pomocy aż do jego zakończenia.

CK pomaga pacjentowi od momentu wystąpienia kryzysu do momentu jego rozwiązania. Towarzyszy jemu i rodzinie we wszystkich przejawach i formach doświadczanego kryzysu psychicznego. W koniecznych przypadkach czynnie wkracza i podejmuje interwencję w naglących sytuacjach zdrowotnych zapowiadających ryzyko dla zdrowia i życia.

Centrum Koordynacji prowadzi działania prewencyjno-edukacyjne, pomaga w organizowaniu oparcia społecznego oraz koordynuje działania mające na celu aktywizację społeczną i zawodową.

 

NUMER TELEFONU DO CENTRUM KOORDYNACJI – (22) 299 04 31