Instytut Psychiatrii i Neurologii jest liderem projektu
“Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w dzielnicy Mokotów”,
który jest realizowany w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne
w Ministerstwie Rozwoju (nr projektu WND-POWR.04.01.00-00-D216/17)

Aktualnie MCZP prowadzi 6 grup wsparcia dla dorosłych mieszkańców Mokotowa.

Rekrutację prowadzi oraz informacji udziela Centrum Koordynacji MCZP,
tel. 22 299 04 31, pn.-pt. 8-18.

GRUPA WSPARCIA dla osób po kryzysie zdrowia psychicznego
Grupa jest przeznaczona dla osób, które cierpią z powodu pogorszenia relacji społecznych w związku z przebytym kryzysem psychicznym albo z powodu nawracających zaburzeń psychicznych, z obniżoną samooceną, które czują się nierozumiane przez swoje otoczenie i mają problem z powrotem do swojego funkcjonowania sprzed kryzysu.
Jest to grupa półotwarta (czyli taka, do której można stopniowo dołączać, jeśli zwolni się miejsce), z elementami terapii i psychoedukacji. Zajęcia trwają dwie godziny, prowadzone są raz w tygodniu przez dwie terapeutki.

Obecnie prowadzona jest on-line z planem przejścia na spotkania na żywo.

GRUPA PRACY Z CIAŁEM dla osób po kryzysie zdrowia psychicznego
Grupa przeznaczona jest dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, borykających się z objawami psychosomatycznymi, dolegliwościami fizycznymi o podłożu psychicznym, a także dla tych, którzy przez pracę z ciałem chcą poprawić swoje samopoczucie i funkcjonowanie. Grupa pracy z ciałem pozwala na przyjrzenie się z uwagą i akceptacją swoim indywidualnym preferencjom ruchowym, a także poznać relacje pomiędzy myślami, emocjami a doznaniami cielesnymi. Nie tylko psychika ma wpływ na nasz ruch, ale też zmiana sposobu poruszania się, czy przyjęcie innej postawy ciała mogą wpływać na naszą psychikę. Zajęcia umożliwiają poznawanie nowych jakości ruchowych, co w długofalowej pracy może przyczynić się do zmiany sposobu poruszania się, a tym samym funkcjonowania w codziennym życiu.
Grupa trwa dwie godziny, prowadzona jest raz w tygodniu, w cyklach trzymiesięcznych, przez autoterapeutkę.

Obecnie prowadzona jest on-line, od następnego cyklu będą prowadzone dwie grupy: jedna zdalna, druga stacjonarna.

GRUPA INTEGRACYJNO-AKTYWIZUJĄCA dla osób po kryzysie zdrowia psychicznego
Otwarta grupa przeznaczona dla osób chcących poprawić swoje funkcjonowanie społeczne i aktywność, potrzebujących pomocy w nawiązywaniu nowych relacji. Kryzys psychiczny lub nawracająca choroba wpływa negatywnie na naszą samoocenę, aktywność i kontakty z ludźmi, powoduje izolację. Samotność negatywnie wpływa na zdrowienie, udział w grupie pozwoli zadbać o stan psychiczny wspólnie z innymi uczestnikami.
Grupa trwa dwie godziny, prowadzona jest przez ekspertkę przez doświadczenie (osobę po kryzysie psychicznym) we współpracy z profesjonalistą – terapeutką i trenerką, spotkania odbywają się co 2 tygodnie.

Spotkania odbywają się zwykle w plenerze lub w miejscach publicznych.

GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN osób po kryzysie zdrowia psychicznego
Otwarta grupa z elementami psychoedukacji, przeznaczona jest dla pełnoletnich członków rodzin osób po kryzysach psychicznych (rodziców, rodzeństwa, małżonków, dorosłych dzieci). Na zajęciach prowadzący i inni uczestnicy pomagają uporać się z brzemieniem związanym z chorobą w rodzinie, można dowiedzieć się więcej na temat leczenia i przebiegu różnych zaburzeń psychicznych, sposobach radzenia sobie z nimi, uzyskać wsparcie w trudnych momentach.
Grupa prowadzona jest przez dwóch psychologów, spotkania odbywają się co 2 tygodnie, trwają dwie godziny.

GRUPA ROZWOJU KREATYWNOŚCI – PLASTYCZNA dla osób po kryzysie zdrowia psychicznego
Grupa przeznaczona dla osób po kryzysach psychicznych, mająca na celu rozwój wyobraźni, ułatwiająca ekspresję emocji przez techniki niewerbalne, integrująca uczestników wokół zadania i twórczości.
Zajęcia mają na celu szeroko pojęty rozwój kreatywności, umiejętności społecznych, poznawczych, jak i kompetencji emocjonalnych. Podczas zajęć uczestniczy tworząc i poznając techniki pracy twórczej opartej na sztukach wizualnych, muzyce, ruchu i teatrze, uczą się w bezpiecznej atmosferze radzić sobie w trudnych życiowych sytuacjach, nawiązywać relacje i rozumieć swoje emocje.
Grupa trwa 4 godziny, zajęcia prowadzone są przez dwie art-terapeutki, raz w tygodniu. Spotkania realizowane są w półrocznych cyklach, zakończone wspólną wystawą prac arteterapii stworzonych podczas zajęć (dla chętnych).

Od następnego cyklu forma on-line zmieniona będzie na spotkania stacjonarne.

GRUPA WSPARCIA : UWAŻNA KOMUNIKACJA Z ELEMENTAMI TRENINGU ASERTYWNOŚCI dla osób po kryzysie zdrowia psychicznego

Spotkania nastawione są na poprawę umiejętności w zakresie asertywności, a co za tym idzie w kontaktach interpersonalnych, w sposobach przyjmowania krytyki, wyrażania własnych opinii i przekonań na podstawie szanowania praw człowieka.  W trakcie trwania grupy poświęcamy czas na naukę stawiania granic, rozeznania się, na które czynniki sytuacyjne dana osoba jest w stanie zareagować i sobie z nimi radzić. Udział w grupie pozwala na skuteczniejsze regulowanie emocji. Przewidujemy stosowanie ćwiczeń z zakresu uważności i treningu relaksacji. 

Cykl spotkań grupowych trwających 3 miesiące przez 2h, prowadzony przez dwóch terapeutów, zajęcia odbywają się stacjonarnie.

Rodzaj grupy Jak Kiedy Gdzie Kto
Grupa rozwoju kreatywności stacjonarnie środy
16:30-20:30
KADR

(Rzymowskiego 42)

Karolina Młynarczuk Magdalena Mielczarek
Grupa z elementami terapii stacjonarnie piątki
14.30-16.45
OKAS (Barcelońska 1)
górna sala
Dorota Draczyńska
Zuzanna Patrzałek
Grupa z elementami terapii zdalnie środy
17.00 – 19.15
zdalnie Anna Kurinia
Agnieszka Smolińska
Grupa dla rodzin stacjonarnie co drugi wtorek
18:30-20:30
OKAS (Barcelońska 1)
górna sala
Anna Kurinia
Małgorzata Węglińska
Grupa dla rodzin zdalnie co drugi wtorek 19:15-21:15 zdalnie Anna Kurinia
Katarzyna Fąk
Grupa Aktywizacyjno-Integracyjna stacjonarnie co drugi poniedziałek
14:00-16:00
Plener lub Kawiarnia Dobroczynna
(Dąbrowskiego 30)
Monika Bełdowska
Katarzyna Parzuchowska
Trening uważności / asertywności stacjonarnie wtorki
18.00 – 20.00
Grottgera 25A Natalia Zborowska
Wanessa Wilbik
Trening uważności / asertywności stacjonarnie poniedziałki
17:00-19:00
OKAS (Barcelońska 1)
sala na parterze
Kamila Borkowska
Aleksandra Przybora
Praca z ciałem stacjonarnie poniedziałki
16.20 – 18.20
Grottgera 25A Julia Bartosik
Praca z ciałem zdalnie poniedziałki
18.40 – 20.40
zdalnie Julia Bartosik