Instytut Psychiatrii i Neurologii jest liderem projektu
“Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w dzielnicy Mokotów”,
który jest realizowany w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne
w Ministerstwie Rozwoju (nr projektu WND-POWR.04.01.00-00-D216/17)

Mieszkania są jest uruchomienie wsparcia w postaci dwóch typów mieszkalnictwa chronionego: treningowego i przejściowego.

Mieszkania chronione treningowe mają na celu zdobycie różnych umiejętności (od czynności porządkowych poprzez kulinarne, aż do kompetencji społecznych), co w efekcie sprzyja uzyskaniu większej samodzielności, niezależności i autonomii.

W mieszkaniach przejściowych kluczowe jest stworzenie bezpiecznych warunków, które będą sprzyjały realizacji indywidualnych planów mieszkańców (np. podjęciu pracy, podnoszeniu kwalifikacji czy też podejmowaniu innych konstruktywnych zadań). W tych mieszkaniach poziom wparcia ze strony profesjonalistów, w porównaniu ze wsparciem w mieszkaniu treningowym będzie dużo mniejszy.

Mieszkania są szansą na zdrowienie, możliwością zdrowienia w warunkach sprzyjających budowaniu samodzielności, samoskuteczności i odpowiedzialności.

Mieszkania są dostępne bezpłatnie dla mieszkańców Mokotowa.

Rekrutację do mieszkań prowadzi oraz informacji udziela Centrum Koordynacji MCZP, tel. 22 299 04 31, pn.-wt. 8-18.

Mieszkanie chronione i mieszkania przejściowe realizowane są przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi “Integracja”, partnera w projekcie „Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w dzielnicy Mokotów”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.