Instytut Psychiatrii i Neurologii jest liderem projektu
“Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w dzielnicy Mokotów”,
który jest realizowany w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne
w Ministerstwie Rozwoju (nr projektu WND-POWR.04.01.00-00-D216/17)

 

WSPARCIE DLA OSÓB W KRYZYSIE EMOCJONALNYM

 • Czy w przeciągu ostatnich dwóch tygodni zauważyłeś/łaś wyraźne pogorszenie samopoczucia?
 • Czy jesteś osobą z doświadczeniem choroby psychicznej lub zmagasz się z chorobą psychiczną najbliższej osoby?
 • Czy jesteś pełnoletnim mieszkańcem Mokotowa?
 • A może znasz taką osobę?

Jeżeli Twoja odpowiedź na powyższe pytania brzmi: TAK
możesz skorzystać z pomocy Mobilnego Zespołu Wsparcia Społecznego

OFERUJEMY:

 • Krótkoterminowe wsparcie osoby będącej w kryzysie emocjonalnym lub osób bliskich
 • Spotkania w miejscu zamieszkania nawet codziennie w okresie do 2 tygodni
 • Reagowanie w sytuacji narastania kryzysu psychicznego, który może prowadzić do hospitalizacji psychiatrycznej
 • Dostępność – możliwość zgłoszenia w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku
 • Aktywne włączanie osoby oraz rodziny w proces wsparcia
 • Pomoc poprzez dialog i wspólne szukanie rozwiązań
 • Możliwość skorzystania z innych form pomocy po zakończeniu wsparcia

WSPARCIE NIE DOTYCZY OSÓB, KTÓRE:

 • Używają substancji psychoaktywnych
 • Zagrażających zdrowiu lub życiu własnemu lub innych osób
 • Nie wyrażają zgody na wsparcie

Dla tych osób zalecana są inne specjalistyczne forma wsparcia.

Jeśli chcesz się zgłosić lub masz jeszcze jakieś pytania
skontaktuj się z nami 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku

TELEFONICZNIE: 570 971 290

 

Mobilny Zespół Wsparcia Społecznego

 

Mobilny Zespół Wsparcia Społecznego (MZWS) to forma wsparcia psychospołecznego ukierunkowana na krótkoterminową opiekę nad pacjentami zagrożonymi pobytem w szpitalu psychiatrycznym (w kryzysie psychicznym) w celu zapobiegania hospitalizacjom.

MZWS jest jednostką Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego (MCZP) finansowaną ze środków Funduszu Europejskiego Wiedza Edukacja Rozwój dedykowaną dla osób, które z powodu narastającego pogorszenia (kryzysu) w sferze zdrowia psychicznego spełniają przesłanki skierowania do szpitala psychiatrycznego w psychiatrycznym oddziale całodobowym, ale jest szansa, że w wyniku doraźnych (krótkotrwałych, krótkoterminowych) oddziaływań terapeutycznych i socjalnych w środowisku będzie można temu zapobiec nie narażając pacjenta i otoczenia na związany z hospitalizacją stres, stygmatyzację oraz inne następstwa.

Zespół łączy elementy leczenia środowiskowego i postępowania w stanach nagłych (dotychczas leczonych szpitalnie) zapełniając lukę w obecnym systemie opieki zdrowotnej. Pozwala w założeniu na lepsze wykorzystanie środków finansowych ograniczając ilość najkosztowniejszych procedur medycznych (hospitalizacje całodobowe) i integrując obecny system opieki.