Poznaj MCZP

Mokotowskie Centrum zdrowia Psychicznego (MCZP) działa od października 2018r jako placówka mająca za zadanie wprowadzić w życie i przetestować model opieki psychiatrycznej dotychczas nie funkcjonujący w Polsce tzw. „model środowiskowy”.

Na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia i dzięki zaangażowaniu ok. 30. ośrodków z całej Polski do czerwca 2021r centra zdrowia psychicznego mają funkcjonować w oparciu o finansowanie Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) na zasadach pilotażu.

Realizację tak odpowiedzialnego zadania nadzoruje Ministerstwo Zdrowia poprzez wojewódzkie oddziały NFZ i Biuro ds. pilotażu kierowane przez dra Marka Balickiego. Nie sposób nie wspomnieć o niesłabnącym zaangażowaniu wieloletniego propagatora upowszechnienia modelu środowiskowego w Polsce – profesora Jacka Wciórki, kierownika I Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii (IPiN). Profesor Wciórka, który był współtwórcą Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego aktywnie wspiera Biuro ds. pilotażu.

Model środowiskowej opieki psychiatrycznej zakłada udzielanie pomocy osobom w kryzysie psychicznym najbliżej miejsca zamieszkania (środowiska życia). Jest odejściem od opieki skoncentrowanej na funkcjonowaniu dużych szpitali, oddalonych od domu, gdzie w naszych realiach osoba uzyskuje pomoc w zaawansowanej fazie kryzysu i z dala od naturalnych źródeł (sieci) wsparcia tzn. rodziny, znajomych. Innymi założeniami opieki środowiskowej są:

  • Odpowiedzialność za konkretny obszar (w naszym przypadku dzielnica Warszawa-Mokotów)
  • Skrócenie czasu oczekiwania na kontakt z profesjonalnym pracownikiem ochrony zdrowia w myśl zasady im wcześniej zaczniemy rozwiązywać problem, tym będzie łatwiej
  • Skoncentrowanie na zasobach (możliwościach, potencjale) osoby doświadczającej kryzysu a nie na brakach, deficytach i pomoc w procesie zdrowienia

MCZP jest częścią I Kliniki Psychiatrycznej (IPiN), korzysta z jej zasobów kadrowych i lokalowych. Składa się z poradni, zespołu leczenia środowiskowego, oddziału dziennego, oddziałów szpitalnych całodobowych, których charakterystykę przedstawiono na poszczególnych podstronach. Ponadto w ramach pilotażu został zorganizowany Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny (PZK) – który jest istotną nowością w systemie psychiatrycznej opieki zdrowotnej a ma być miejscem, gdzie przez 5 dni w tygodniu od 8.00 do 18.00 każdy kto zgłosi się osobiście lub telefonicznie może uzyskać informację lub poradę od profesjonalisty.