Mimo naszych najlepszych starań pobyt w oddziale ze względu na dużą ilość osób przebywających na ograniczonej przestrzeni może wiązać się ze zwiększeniem ryzyka infekcji. Stwarza to największe ryzyko dla osób powyżej 60 roku życia i cierpiących na schorzenia dodatkowe.

W takiej sytuacji hospitalizacja powinna być ostatecznością i powinna być rozważana po wyczerpaniu wszystkich innych możliwości pomocy i wsparcia – numer telefonu Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego dostępny jest na naszej stronie.

Prosimy aby kontakt osób bliskich z personelem odbywał się w miarę możliwości po uzgodnieniu telefonicznym telefonicznym.


al. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

ordynator: dr Bogdan Stefanowski
e-mail: bstefanowski@ipin.edu.pl
tel. +48 (22) 4582 532

pielęgniarka oddziałowa:
Joanna Kicińska

dyżurka pięlęgniarska: tel. wewn. 672

Zespół:
lekarze psychiatrzy:
Aleksandra Rawska-Kabacińska
Katarzyna Mazur
lekarze rezydenci (tel. wewn. 532, 606):
Emilia Suchecka, Zuzanna Kurowska, Jolanta Stolpa, Edyta Pichnar, Wojciech Hańczaruk, Jakub Sobociński, Milena Snopek, Maja Wojtczak, Malwina Piędel, Magdalena Skrzypek, Piotr Jurski, Izabela Stadnicka
psycholodzy (tel. wewn. 881):
Weronika Janeczko, Dorota Draczyńska, Zuzanna Patrzałek
pielęgniarki (tel. wewn. 672):
Hanna Jaczewska, Małgorzata Sztanka, Anna Maliszewska, Anna Lalak, Celina Wiechowska, Jolanta Polkowska, Monika Roman, Grażyna Wieczorek, Sylwia Sierzputowska, Katarzyna Sobota, Katarzyna Januszczak, Anna Sztyk
sanitariusze/sanitariuszki:
Marzena Borowska, Elżbieta Rojek, Jacek Sobczak, Sławomir Tabor, Wojciech Uśniacki, Piotr Radziszewski, Jerzy Stężycki
terapeutki zajęciowe:
Lidia Wajk, Gabriela Pałucka
asystenci zdrowienia:
Jacek Bednarzak, Monika Fedorowicz

Oddział dysponuje 35 łóżkami (w tym 20 dedykowanych dla mieszkańców Mokotowa).
Przyjmuje chorych mieszkańców Mokotowa cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych, wymagających w celu rozwiązania ostrej fazy kryzysu zdrowotnego diagnostyki i leczenia (głównie farmakoterapii) w warunkach szpitalnych. Możliwe jest uzyskanie podstawowego wsparcia/pomocy psychologicznej.
W przypadkach naglących o przyjęciu decydują lekarze Izby, zgodnie z Ustawą o ochronie zdrowia psychicznego. Warunkiem przyjęcia jest zgoda chorego (art. 21). Przyjęcia bez zgody chorego możliwe są tylko w okolicznościach spełniających przesłanki art. 22, 23, 24, 28 lub 29 Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
W przypadku skierowania zaplanowanego, warunki i termin przyjęcia określane są w wyniku wstępnej konsultacji przez ordynatora oddziału.
Pacjenci mogą być proszeni o zgodę na udział w badaniach naukowych.