Mimo naszych najlepszych starań pobyt w oddziale ze względu na dużą ilość osób przebywających na ograniczonej przestrzeni może wiązać się ze zwiększeniem ryzyka infekcji. Stwarza to największe ryzyko dla osób powyżej 60 roku życia i cierpiących na schorzenia dodatkowe.

W takiej sytuacji hospitalizacja powinna być ostatecznością i powinna być rozważana po wyczerpaniu wszystkich innych możliwości pomocy i wsparcia – numer telefonu Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego dostępny jest na naszej stronie.

Prosimy aby kontakt osób bliskich z personelem odbywał się w miarę możliwości po uzgodnieniu telefonicznym telefonicznym.


Al. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa,
Kierownik oddziału: dr n. med. Izabela Niedźwiedzka-Siuda
iniedzwiedzka@ipin.edu.pl
tel. +48 22 4582 551

pielęgniarka oddziałowa:
Agnieszka Augustyniak
tel. +48 22 4582 505

Zespół:
lekarze specjaliści:
Magdalena Sitko
Nina Widyńska
tel. +48 22 4582 531
lekarze rezydenci:
Małgorzata Berdychowska, Tomasz Demiańczuk, Katarzyna Gąsiorowska, Alicja Kamińska, Bartosz Koba, Emilia Kozarska, Yuliia Levitas, Aleksandra Lipska, Piotr Mielczarczyk, Jarosław Nikołajczuk, Sophie Weber, Marianna Zhurovska
tel. +48 22 4582 566, +48 22 4582 544
psycholodzy: Gabriela Kondej, Anna Kozak
tel. +48 22 4582 538
zespół pielęgniarski:
Dorota Bujalska, Joanna Cholewa-Rymar, Wioleta Czech, Joanna Goźlińska, Marzena Grodek, Monika Kowalczuk, Magdalena Kuźniarska, Danuta Łańcut, Michał Putowski, Krzysztof Słaboszewski, Róża Szczurowska
dyżurka pielęgniarska – tel. +48 22 4582 518
sanitariuszki/sanitariusze:
Piotr Banaszek, Michał Decyk, Robert Jendrzejewski, Klaudia Jodełko, Jacek Kruk, Ireneusz Ładzik –Chrościcki, Krzysztof Puławski, Jadwiga Sadowska, Jarosław Woźnicki, Andrzej Żaczek
terapia zajęciowa:
Klaudia Chrobak, Marta Rojek
asystent zdrowienia:
Katarzyna Szudyga

Oddział F2 jest oddziałem całodobowym , dysponuje 35 łóżkami, działa w ramach mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego. Udziela świadczeń z zakresu stacjonarnego leczenia psychiatrycznego dla mieszkańców warszawskiej dzielnicy Mokotów. Przyjmowani są chorzy w sytuacjach kryzysu psychicznego wymagającego leczenia w warunkach szpitalnych. Przyjęcia do oddziału odbywają się przez Izbę Przyjęć na podstawie ważnego skierowania. W sytuacjach nagłych lekarz Izby Przyjęć na podstawie badania może podjąć decyzję o przyjęciu do oddziału bez wymaganego skierowania. Do oddziału w ramach wolnych miejsc mogą być przyjmowani planowo pacjenci z poza obszaru Mokotowa; warunki i termin hospitalizacji ustalane są po wstępnej konsultacji przez ordynatora oddziału.

W działalności klinicznej skupiamy się na diagnostyce zaburzeń, wdrożeniu leczenia, głównie farmakologicznego, krótkoterminowych interwencjach w zakresie diagnostyki, podstawowego wsparcia i pomocy psychologicznej. W oddziale prowadzone są grupowe zajęcia psychoterapeutyczne, terapia zajęciowa. Dysponujemy szeroką bazą diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, w ramach MCZP dbamy o zapewnienie ciągłości opieki psychiatrycznej w ramach poradni i ośrodków ambulatoryjnych .
W oddziale prowadzone jest szkolenie podyplomowe i specjalistyczne lekarzy i psychologów.
Pacjenci mogą być poproszeni o zgodę na udział w naukowych badaniach klinicznych.