Aktualizacja w związku ze stanem epidemii

 

Oddziały całodobowe świadczą i będą świadczyły pomoc osobom wymagającym pilnej hospitalizacji.

Mimo naszych najlepszych starań pobyt w oddziale ze względu na dużą ilość osób przebywających na ograniczonej przestrzeni może wiązać się ze zwiększeniem ryzyka infekcji koronawirusowej. Stwarza to największe ryzyko dla osób powyżej 60 roku życia i cierpiących na schorzenia dodatkowe.

W takiej sytuacji hospitalizacja powinna być ostatecznością i powinna być rozważana po wyczerpaniu wszystkich innych możliwości pomocy i wsparcia – numery infolinii wsparcia dostępne są na naszej stronie.

Informujemy, że ze względu na zalecenia Inspekcji Sanitarnej i Ministerstwa Zdrowia wstrzymane zostały wyjścia pacjentów poza oddział, odwiedziny w oddziale i przekazywanie paczek dla pacjentów.

Prosimy aby kontakt osób bliskich z personelem odbywał się w miarę możliwości telefonicznie. Pozwoli to zadbać o wzajemne bezpieczeństwo i ograniczyć ryzyko infekcji.


Al. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa,
ordynator: dr Izabela Niedźwiedzka
niedzw@ipin.edu.pl,
tel. +48 (22) 4582 553
dyżurka pielęgniarska – tel.. ..518;
Zespół:
lekarze specjaliści:
Anna Jabłońska
Magdalena Sitko
lekarze rezydenci:
Alicja Kamińska
Pamela Kubaszewska
Karolina Łajszczak
Sophie Weber
Nina Widyńska
Lucjan Włodarczyk
psycholog:
Gabriela Kondej
pielęgniarka oddziałowa:
Agnieszka Augustyniak
terapeuta zajęciowy:
Klaudia Chrobak
telefony: +48 (22) 4582 515, -531, -808, -866;

Oddział dysponuje 35 łóżkami (w tym 21 dedykowanych dla mieszkańców Mokotowa)
Przyjmuje chorych mieszkańców Mokotowa cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych, wymagających w celu rozwiązania ostrej fazy kryzysu zdrowotnego diagnostyki i leczenia (głównie farmakoterapii) w warunkach szpitalnych. Możliwe jest uzyskanie podstawowego wsparcia/pomocy psychologicznej.
W przypadkach naglących o przyjęciu decydują lekarze Izby, zgodnie z Ustawą o ochronie zdrowia psychicznego. Warunkiem przyjęcia jest zgoda chorego (art. 21). Przyjęcia bez zgody chorego możliwe są tylko w okolicznościach spełniających przesłanki art. 22, 23, 28 lub 29 Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
W przypadku skierowania zaplanowanego, warunki i termin przyjęcia określane są w wyniku wstępnej konsultacji przez ordynatora oddziału.
Pacjenci mogą być proszeni o zgodę na udział w badaniach naukowych.