Aktualna sytuacja w Mokotowskim Oddziale Dziennym:

1 czerwca po przerwie związanej z Covid-19 w Oddziale Dziennym przywróciliśmy możliwość udziału w zajęciach terapeutycznych dla pacjentów z Mokotowa (z uwzględnieniem niezbędnych środków bezpieczeństwa).

W związku z planowanym rozpoczęciem I etapu remontu (sierpień 2020 r.) budynku przy ul. Grottgera 25a nie mamy możliwości przyjmowania nowych pacjentów.


ul. Grottgera 25a , 00-785 Warszawa,
kierownik: mgr Iwona Jeziorska
ijeziorska@ipin.edu.pl
sekretariat:
tel. +48 (22) 841 87 28
Zespół:
lekarze: Aldona Krawczyk, Agnieszka Zagórska
psycholodzy: Katarzyna Frączek, Izabela Bojarska
pielęgniarka: Agnieszka Baranowska
dobry duch: Joanna Korlak
asystenci zdrowienia: Dagmara Dulęba-Poluszyńska, Anna Zawisza

Oddział dysponuje 18 miejscami dziennymi.
Przyjęcie wymaga wstępnej konsultacji i kwalifikacji. Do wstępnej konsultacji, kwalifikowani są objęci opieką MCZP mieszkańcy Mokotowa, zdrowiejący po kryzysach psychotycznych, z przejawami dezadaptacji społecznej, wymagający leczenia i rehabilitacji. W miarę wolnych miejsc przyjmowani mogą być mieszkańcy innych dzielnic Warszawy i okolic.
Ośrodek mieści się w parku na terenie Mokotowa, poza siedzibą Instytutu. Oferuje indywidualizowany program rehabilitacyjny uwzględniający wzmacnianie indywidualnej kompetencji społecznej, pracę z rodzinami, adaptację zawodową.
Ośrodek blisko współpracuje ze Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi “Integracja”, które prowadzi mieszkanie chronione, inicjuje szereg programów promujących integrację, aktywizacje społeczną i wsparcie społeczne.
Pacjenci mogą być proszeni o zgodę na udział w badaniach naukowych.