Aktualna sytuacja w Mokotowskim Oddziale Dziennym:

Od 6 kwietnia Mokotowski Oddział Dzienny przy ul. Grottgera 25 A wznowił swoją działalność po przerwie trwającej od października 2020.

Remont Mokotowskiego Ośrodka Terapii w Środowisku był finansowany ze środków projektu „Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w dzielnicy Mokotów”, który jest realizowany w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (nr projektu POWR.04.01.00-IZ.00-00-014/17).
Prace miały za zadanie dostosowanie obiektu do zadań związanych z realizacją Projektu.


ul. Grottgera 25a , 00-785 Warszawa,
kierownik: mgr Iwona Jeziorska
ijeziorska@ipin.edu.pl
sekretariat:
tel. +48 (22) 841 87 28
Zespół:
lekarze:  Agnieszka Zagórska, Karolina Łajszczak, Lucjan Włodarczyk
psycholodzy: Katarzyna Frączek, Izabela Bojarska
pielęgniarka: Agnieszka Baranowska
dobry duch: Joanna Korlak
asystenci zdrowienia: Dagmara Dulęba-Poluszyńska

Oddział dysponuje 18 miejscami dziennymi.
Przyjęcie wymaga wstępnej konsultacji i kwalifikacji. Do wstępnej konsultacji, kwalifikowani są objęci opieką MCZP mieszkańcy Mokotowa, zdrowiejący po kryzysach psychotycznych, z przejawami dezadaptacji społecznej, wymagający leczenia i rehabilitacji. W miarę wolnych miejsc przyjmowani mogą być mieszkańcy innych dzielnic Warszawy i okolic.
Ośrodek mieści się w parku na terenie Mokotowa, poza siedzibą Instytutu. Oferuje indywidualizowany program rehabilitacyjny uwzględniający wzmacnianie indywidualnej kompetencji społecznej, pracę z rodzinami, adaptację zawodową.
Ośrodek blisko współpracuje ze Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi “Integracja”, które prowadzi mieszkanie chronione, inicjuje szereg programów promujących integrację, aktywizacje społeczną i wsparcie społeczne.
Pacjenci mogą być proszeni o zgodę na udział w badaniach naukowych.