W strukturze Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego funkcjonują dwa oddziały dzienne:

 • Mokotowski Oddział Dzienny Ośrodka Terapii w Środowisku oraz

 • Oddział Dzienny Psychiatryczny (wcześniej Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej).

Opisy oddziałów poniżej.


Mokotowski Oddział Dzienny Ośrodka Terapii w Środowisku

ul. Grottgera 25a , 00-785 Warszawa,
kierownik: lek. Lucjan Włodarczyk, specjalista psychiatra
lwlodarczyk@ipin.edu.pl
sekretariat: Julia Moszumańska
tel. 22 841 87 28
Zespół:
lekarze specjaliści:  Agnieszka Zagórska, Karolina Łajszczak
psycholodzy: Katarzyna Frączek, Izabela Bojarska
pielęgniarka: Agnieszka Baranowska
dobry duch: Joanna Korlak
asystent zdrowienia: Dagmara Dulęba-Poluszyńska

Oddział dysponuje 21 miejscami dziennymi.
Przyjęcie wymaga wstępnej konsultacji i kwalifikacji. Do wstępnej konsultacji, kwalifikowani są objęci opieką MCZP mieszkańcy Mokotowa, zdrowiejący po kryzysach psychotycznych, z przejawami dezadaptacji społecznej, wymagający leczenia i rehabilitacji.
Ośrodek mieści się w parku na terenie Mokotowa, poza siedzibą Instytutu. Oferuje indywidualizowany program rehabilitacyjny uwzględniający wzmacnianie indywidualnej kompetencji społecznej, pracę z rodzinami, adaptację zawodową.
Ośrodek blisko współpracuje ze Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi “Integracja”, które prowadzi mieszkanie chronione, inicjuje szereg programów promujących integrację, aktywizacje społeczną i wsparcie społeczne.
Pacjenci mogą być proszeni o zgodę na udział w badaniach naukowych.


Oddział Dzienny Psychiatryczny (wcześniej Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej)

ul. Sobieskiego 9, budynek ” T ” , 02-957 Warszawa
kierownik: dr hab. Maryla Malewicz-Sawicka
sawicka@ipin.edu.pl
tel. 22 45 82 762, 22 45 82 587,  22 45 82 516
lekarze specjaliści:  Edyta Adamska-Węgrzyn, Joanna Walczowska
psycholodzy: dr Beata Kasperek-Zimowska, Marta Giguere
pielęgniarki: Urszula Gasperowicz, Krystyna Proskura
terapeuta zajęciowy: Agata Bednarek
sanitariuszka: Barbara Jaszczura

Oddział Dzienny Psychiatryczny Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, I Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii znajduje się na ul. Sobieskiego 9 w budynku T i jest przeznaczony dla osób dorosłych będących w kryzysie psychicznym. Zespół terapeutyczny stanowią: psycholodzy kliniczni legitymujący się certyfikatami psychoterapeutycznymi Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,  specjaliści psychiatrzy oraz terapeuta zajęciowy. Program terapeutyczny realizowany w oddziale ewoluował na przestrzeni 40 lat jego istnienia. To tutaj były opracowywane nowe formy pomocy psychologicznej osób chorych psychicznie, które następnie były wprowadzane w całym kraju – co dokumentują liczne publikacje na ten temat autorstwa zespołu oddziału. Oddział dysponuje 30 miejscami dziennymi.

Aktualnie program ten składa się następujących zajęć:

 1. Treningi Umiejętności Społecznych (Trening Prowadzenia Rozmowy i Rozwiązywania Problemów, Trening Organizacji Czasu Wolnego, Trening Zdrowego Stylu Życia);
 2. Trening Radzenia Sobie z Objawami Choroby i Aktywnego Udziału we Własnym Leczeniu Farmakologicznym
 3. Trening Neuropoznania
 4. Trening Społecznego Poznania
 5. Terapia Pozytywna
 6. Psychoterapia Grupowa i Indywidualna
 7. Biblioterapia
 8. Choreoterapia
 9. Relaksacja
 10. Społeczność Terapeutyczna
 11. Konsultacja Rodzinne

Zasady przyjęcia do oddziału

Warunkiem przyjęcia jest przebywanie pacjenta na terenie warszawskiej dzielnicy Mokotów, skierowanie od lekarza psychiatry, spełnianie kryteriów diagnostycznych. Do oddziału przyjmowane są osoby po zakwalifikowaniu przez lekarza i psychologa, podczas osobistej rozmowy z kandydatem, na zasadzie dobrowolnej zgody. Plan terapeutyczno-leczniczy jest ustalany indywidualnie z każdym pacjentem oraz – o ile jest to możliwe również z jego bliskimi (jeśli pacjent wyrazi na to zgodę).

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. W oddziale oprócz zajęć terapeutycznych jest prowadzona farmakoterapia oraz badania laboratoryjne pacjentów oddziału.  Ze względu na specyfikę przebiegu choroby oraz realizowane cele terapeutyczne, czas hospitalizacji określany jest indywidualnie. O terminie wypisu, każdorazowo decyduje lekarz, terapeuta oraz pacjent.

Pacjenci mogą być proszeni o zgodę na udział w badaniach naukowych.