Instytut Psychiatrii i Neurologii jest liderem projektu
“Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w dzielnicy Mokotów”,
który jest realizowany w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne
w Ministerstwie Rozwoju (nr projektu WND-POWR.04.01.00-00-D216/17)

MCZP współpracuje z partnerstwami lokalnymi, samorządem, organizacjami pozarządowymi, domami kultury, prasą lokalną oraz innymi formami obywatelskiej aktywności na terenie Mokotowa, stając się tym samym częścią życia dzielnicy. Tym samym MCZP wykorzystuje środowiskowe (pozapsychiatryczne) zasoby dzielnicy do rozwoju systemu ochrony zdrowia psychicznego.

MCZP bezpośrednio współpracuje ze wszystkimi partnerstwami „Dla Mokotowa”: Moje Sielce, Stary Mokotów, Moje Wierzbno, Mój Służew, Nasze Stegny, Siekierki reAKTYWACJA 2012 oraz z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym „Miasto Ogród Sadyba”.

Kontakt ws. współpracy MCZP z partnerstwami lokalnych:

jtercz@ipin.edu.pl