Instytut Psychiatrii i Neurologii jest liderem projektu
“Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w dzielnicy Mokotów”,
który jest realizowany w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne
w Ministerstwie Rozwoju (nr projektu WND-POWR.04.01.00-00-D216/17)

MCZP współpracuje z partnerstwami lokalnymi, samorządem, organizacjami pozarządowymi, domami kultury, prasą lokalną oraz innymi formami obywatelskiej aktywności na terenie Mokotowa, stając się tym samym integralną częścią życia dzielnicy. Korzystając ze środowiskowych (pozapsychiatrycznych) zasobów dzielnicy do rozwoju systemu ochrony zdrowia psychicznego Centrum w naturalny sposób umacnia dostęp do oparcia społeczne uczestników projektu. Bezpośrednia obecność w środowisku lokalnym pozwala także na rozpoznawanie potrzeb mieszkańców, sprzyja działaniom profilaktycznym i psychoedukacyjnym oraz pozwala kształtować otwarte i niestygmatyzujące postawy wobec osób doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego.

MCZP bezpośrednio współpracuje ze wszystkimi partnerstwami „Dla Mokotowa”: Moje Sielce, Stary Mokotów, Moje Wierzbno, Mój Służew, Nasze Stegny, Stacja Sadyba oraz Siekierki Reaktywacja.

Kontakt ws. współpracy MCZP z partnerstwami lokalnych:

Tel. 518 058 111

jtercz@ipin.edu.pl