Aktualizacja w związku z stanem epidemii

 

Ze względu na zwiększone ryzyko transmisji zakażenia koronawirusem będziemy kontaktować się z naszymi pacjentami telefonicznie udzielając porad psychologicznych i lekarskich. W ramach telefonicznej porady lekarskiej (teleporady) można uzyskać e-receptę i e-zwolnienie, jeśli jest to wskazane.

Osoby wymagające wizyty ze względu na pogorszenie stanu psychicznego mogą zgłaszać się na wizytę na wcześniej omówioną godzinę, bez osób towarzyszących (a jeśli stan pacjenta tego wymaga – z 1 osobą towarzyszącą) po uprzednim uzgodnieniu z terapeutą lub lekarzem

Utrzymujemy godziny pracy od 8.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku.

Telefon zgłoszeniowy: 228406644 wew. 2

ul. Chełmska 13/17 pok. 25, 00-724 Warszawa

kierownik: mgr Iwona Jeziorska
mail: ijeziorska@ipin.edu.pl

telefon zgłoszeniowy:  (22) 840 66 44 wew. 2

Lekarze:

Malwina Dzikowska
Marta Święciak
Lucjan Włodarczyk

Psycholodzy:
Karolina Nowak
Sandra Pasek
Agnieszka Wiciak
Katarzyna Kawińska

Poradnia jest częścią Poradni Zdrowia Psychicznego zlokalizowanej przy Mokotowskim Ośrodku Terapii w Środowisku.
Umawianie wizyt Poradni wymaga (dla pacjentów dotychczas nie korzystających z opieki tej poradni) kontaktu z Punktem Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym przy ul. Chełmskiej 13/17, pok. 25.

Poradnia zapewnia podstawową ambulatoryjną diagnostykę i leczenie zaburzeń psychicznych mieszkańcom dzielnicy Mokotów. W razie konieczności kieruje ich pod opiekę innych zespołów terapeutycznych MCZP, lub placówek wyspecjalizowanych w leczeniu poszczególnych zaburzeń.
Poradnia oferuje pacjentom i ich rodzinom podstawowe formy wsparcia i pomocy psychologicznej.
Pacjenci mogą być proszeni o zgodę na udział w badaniach naukowych.