Aktualizacja w związku z stanem epidemii

Informujemy, że w jednostkach ochrony zdrowia nadal obowiązuje nakaz korzystania z maseczek zasłaniających usta i nos.

Utrzymujemy możliwość kontaktu z naszymi pacjentami telefonicznie udzielając porad psychologicznych i lekarskich. W ramach telefonicznej porady lekarskiej (teleporady) można uzyskać e-receptę i e-zwolnienie, jeśli jest to wskazane. Zarówno lekarz jak i pacjent mogą wymagać realizacji wizyty w formie stacjonarnej.

Telefon zgłoszeniowy pozostaje bez zmian 228406644

Al. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
czynna od poniedziałku do piątku w
godzinach 8.00-18.00
(22) 45 82 611 – rejestracja poradni
lekarze specjaliści:
Anna Jabłońska, Pamela Kubaszewska, Magdalena Mensik-Głębicka, Magdalena Sitko

lekarze w trakcie specjalizacji:
Tomasz Demiańczuk, Katarzyna Elert, Katarzyna Gąsiorowska, Alicja Kamińska, Zuzanna Kurowska, Aleksandra Lipska, Piotr Milczarczyk, Aleksandra Rawska, Magdalena Skrzypek, Milena Snopek, Jakub Sobociński, Marta Święciak, Sophie Weber, Nina Widyńska.

Poradnia jest częścią Przyklinicznej Poradni Zdrowia Psychicznego IPiN.
Umawianie wizyt Poradni wymaga (dla pacjentów dotychczas nie korzystających z opieki tej poradni) kontaktu z Punktem Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym (PZK) pod numerem telefonu 22 840 66 44. Przed pierwszą wizytą psychiatryczną odbywa się konsultacja psychologiczna z psychologiem PZK.
Poradnia zapewnia podstawową ambulatoryjną diagnostykę i leczenie zaburzeń psychicznych mieszkańcom dzielnicy Mokotów. W razie konieczności kieruje ich pod opiekę innych zespołów terapeutycznych MCZP, lub placówek wyspecjalizowanych w leczeniu poszczególnych zaburzeń.
Poradnia oferuje pacjentom i ich rodzinom podstawowe formy wsparcia i pomocy psychologicznej.
Pacjenci mogą być proszeni o zgodę na udział w badaniach naukowych.