Aktualizacja w związku z stanem epidemii

Ze względu na zwiększone ryzyko transmisji zakażenia koronowirusem będziemy kontaktować się z naszymi pacjentami telefonicznie udzielając porad psychologicznych i lekarskich. W ramach telefonicznej porady lekarskiej (teleporady) można uzyskać e-receptę i e-zwolnienie, jeśli jest to wskazane.

Osoby wymagające wizyty ze względu na pogorszenie stanu psychicznego mogą zgłaszać się na wizytę na wcześniej omówioną godzinę, bez osób towarzyszących (a jeśli stan pacjenta tego wymaga – z 1 osobą towarzyszącą) po uprzednim uzgodnieniu z terapeutą lub lekarzem.

Utrzymujemy godziny pracy od 8.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku.

Telefon zgłoszeniowy pozostaje bez zmian 228406644

Al. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
czynna od poniedziałku do piątku w
godzinach 8.00-18.00
(22) 45 82 611 – rejestracja poradni
lekarze:
Joanna Gajewska, Piotr Biliński,
Aleksandra Rawska, Emilia Suchecka,
Lucjan Włodarczyk

Poradnia jest częścią Przyklinicznej Poradni Zdrowia Psychicznego IPiN.
Umawianie wizyt Poradni wymaga (dla pacjentów dotychczas nie korzystających z opieki tej poradni) kontaktu z Punktem Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym przy ul. Grottgera 25A.
Poradnia zapewnia podstawową ambulatoryjną diagnostykę i leczenie zaburzeń psychicznych mieszkańcom dzielnicy Mokotów. W razie konieczności kieruje ich pod opiekę innych zespołów terapeutycznych MCZP, lub placówek wyspecjalizowanych w leczeniu poszczególnych zaburzeń.
Poradnia oferuje pacjentom i ich rodzinom podstawowe formy wsparcia i pomocy psychologicznej.
Pacjenci mogą być proszeni o zgodę na udział w badaniach naukowych.