Instytut Psychiatrii i Neurologii jest liderem projektu
“Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w dzielnicy Mokotów”,
który jest realizowany w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne w Ministerstwie Rozwoju (nr projektu WND-POWR.04.01.00-00-D216/17)

W ramach Projektu realizowane są programy edukacyjne zwiększające wiedzę i świadomość mieszkańców Mokotowa na temat zdrowia psychicznego. Program edukacyjny obejmuje:

 • WARSZTATY PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNE
 • PROFILAKTYKA SAMOBÓJSTW

 

WARSZTATY PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNE

Warsztaty skierowane są dla pracowników urzędów, instytucji, organizacji pozarządowych oraz firm zarejestrowanych i działających na terenie dzielnicy Mokotów. Skierowane są do grup zawodowych, które z racji wykonywanej pracy mogą mieć kontakt z osobami w lub po kryzysie psychicznym oraz które mogą wywierać wpływ na postawy i zachowania innych mieszkańców dzielnicy Mokotów.

Szkolenia mają na celu zwiększenie wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego, znajomości form pomocy, czy wpływania na postawy stygmatyzacyjne i autostygmatyzacyjne, mają także charakter integrujący z lokalną społeczność Mokotowa wokół tematu zdrowia psychicznego i osób po kryzysach psychicznych.

Warsztaty są bezpłatne dla uczestników.

Aktualnie warsztaty odbywają się online na platformie Zoom.

Więcej informacji pod adresem : https://ef.org.pl/dzialania/warsztaty-kontaktu-z-osoba-w-kryzysie-psychicznym/

Pytania i zgłoszenia chęci udziału można kierować pod adresem: mokotow@ef.org.pl

Warsztaty realizowane są przez Fundację eF kropka na zlecenie Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

 

PROFILAKTYKA SAMOBÓJSTW

Nieodpłatne szkolenia na temat depresji i pobiegania samobójstwom dla różnych grup zawodowych z Mokotowa.

Cel: poszerzenie wiedzy i zwiększenie umiejętności w zakresie wstępnej oceny stanu osoby w kryzysie i komunikacji nt. depresji oraz ryzyka popełnienia samobójstwa dla osób, które w zawodowym życiu mogą zetknąć się z osobami w kryzysie zdrowia psychicznego (program uwzględnia psychiczne konsekwencje pandemii COVID-19 oraz konsekwencje społeczne wojny na Ukrainie).

Prowadzący:  psycholog-psychoterapeuta oraz osoba po kryzysie psychicznym

Forma szkolenia:  warsztat poprzez platformę Zoom (czas trwania 2 godziny), wymaga wcześniejszej rejestracji

Poza wyjątkami szkolenia odbędą się w godzinach 18.00 – 20.00 w miesiącach czerwiec- grudzień 2022 (planowana jest kontynuacja w I kwartale 2023)

Grupy zawodowe:

 • SŁUŻBY MUNDUROWE, URZĘDNICY
 • NAUCZYCIELE, PEDAGODZY SZKOLNI
 • OSOBY KONSEKROWANE
 • LEKARZE RODZINNI i pozostały personel Podstawowej Opieki Medycznej mający kontakt z pacjentami

Informacje i zapisy: warsztatyantydepresyjne@ipin.edu.pl

Prosimy o zawarcie w wiadomości:

 • nazwy i adresu siedziby instytucji na obszarze dzielnicy Mokotów
 • danych osoby do kontaktu wraz z numerem komórkowym i adresem mailowym.

Udział w szkoleniu może być potwierdzony imiennym certyfikatem.

Materiały:

 • e-booki tematyczne,
 • informacje praktyczne dotyczące profesjonalnej pomocy na Mokotowie (w ramach NFZ),
 • Laminowane Karty Szybkiej Pomocy

Po szkoleniu pojedyncze egzemplarze papierowe będą dostarczane na pocztowy adres zgłoszonej instytucji.