Instytut Psychiatrii i Neurologii jest liderem projektu
“Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w dzielnicy Mokotów”,
który jest realizowany w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne
w Ministerstwie Rozwoju (nr projektu WND-POWR.04.01.00-00-D216/17)

W ramach MCZP realizowane są programy edukacyjne zwiększające wiedzę i świadomość mieszkańców Mokotowa na temat zdrowia psychicznego. Program edukacyjny obejmuje:

WARSZTATY PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNE
(w trakcie)

Warsztaty skierowane są dla pracowników urzędów, instytucji, organizacji pozarządowych oraz firm zarejestrowanych i działających na terenie dzielnicy Mokotów. Skierowane są do grup zawodowych, które z racji wykonywanej pracy mogą mieć kontakt z osobami w lub po kryzysie psychicznym oraz które mogą wywierać wpływ na postawy i zachowania innych mieszkańców dzielnicy Mokotów.

Szkolenia mają na celu zwiększenie wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego, znajomości form pomocy, czy wpływania na postawy stygmatyzacyjne i autostygmatyzacyjne, mają także charakter integrujący z lokalną społeczność Mokotowa wokół tematu zdrowia psychicznego i osób po kryzysach psychicznych.

Warsztaty są bezpłatne dla uczestników.

Aktualnie warsztaty odbywają się online na platformie Zoom.

Więcej informacji pod adresem : https://ef.org.pl/dzialania/warsztaty-kontaktu-z-osoba-w-kryzysie-psychicznym/

Pytania i zgłoszenia chęci udziału można kierować pod adresem: mokotow@ef.org.pl

Warsztaty realizowane są przez Fundację eF kropka na zlecenie Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

 

PROFILAKTYKA SAMOBÓJSTW
(planowany start: pierwszy kwartał 2021)

Działania informacyjno‐szkoleniowe dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, nauczycieli, urzędników, księży i policjantów na temat profilaktyki depresji oraz możliwości zapobiegania samobójstwom, ze szczególnym uwzględnieniem Mokotowa.