Instytut Psychiatrii i Neurologii jest liderem projektu
“Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w dzielnicy Mokotów”,
który jest realizowany w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne
w Ministerstwie Rozwoju (nr projektu WND-POWR.04.01.00-00-D216/17)

W ramach Projektu realizowane są programy edukacyjne zwiększające wiedzę i świadomość mieszkańców Mokotowa na temat zdrowia psychicznego. Program edukacyjny obejmuje:

WARSZTATY PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNE

Warsztaty skierowane są dla pracowników urzędów, instytucji, organizacji pozarządowych oraz firm zarejestrowanych i działających na terenie dzielnicy Mokotów. Skierowane są do grup zawodowych, które z racji wykonywanej pracy mogą mieć kontakt z osobami w lub po kryzysie psychicznym oraz które mogą wywierać wpływ na postawy i zachowania innych mieszkańców dzielnicy Mokotów.

Szkolenia mają na celu zwiększenie wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego, znajomości form pomocy, czy wpływania na postawy stygmatyzacyjne i autostygmatyzacyjne, mają także charakter integrujący z lokalną społeczność Mokotowa wokół tematu zdrowia psychicznego i osób po kryzysach psychicznych.

Warsztaty są bezpłatne dla uczestników.

Aktualnie warsztaty odbywają się online na platformie Zoom.

Więcej informacji pod adresem : https://ef.org.pl/dzialania/warsztaty-kontaktu-z-osoba-w-kryzysie-psychicznym/

Pytania i zgłoszenia chęci udziału można kierować pod adresem: mokotow@ef.org.pl

Warsztaty realizowane są przez Fundację eF kropka na zlecenie Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

 

PROFILAKTYKA SAMOBÓJSTW

Nieodpłatne szkolenia na temat depresji i pobiegania samobójstwom dla różnych grup zawodowych z Mokotowa.

Cel: poszerzenie wiedzy i zwiększenie umiejętności w zakresie wstępnej oceny stanu osoby w kryzysie i komunikacji nt. depresji oraz ryzyka popełnienia samobójstwa dla osób, które w zawodowym życiu mogą zetknąć się z osobami w kryzysie zdrowia psychicznego

Prowadzący:  psycholog-psychoterapeuta oraz osoba po kryzysie psychicznym

Forma szkolenia:  warsztat poprzez platformę Zoom (czas trwania 2 godziny), wymaga wcześniejszej rejestracji

Daty szkoleń:

Poza wyjątkami szkolenia odbywają się w godzinach 18.00 – 20.00

SŁUŻBY MUNDUROWE, URZĘDNICY:
Listopad: 09.11.2021, 16.11.2021 (wyjątkowo 8:00-10:00), 23.11.2021

NAUCZYCIELE, PEDAGODZY SZKOLNI
Listopad: 2.11.2021, 04.11.2021

OSOBY KONSEKROWANE
Listopad: 25.11.2021, 30.11.2021
Grudzień: 2.12.2021

LEKARZE RODZINNI i pozostały personel Podstawowej Opieki Medycznej mający kontakt z pacjentami
Grudzień: 7.12.2021, 9.12.2021, 14.12.2021.

Informacje i zapisy pod adresem: warsztatyantydepresyjne@ipin.edu.pl

Prosimy o zawarcie w wiadomości:

  • nazwy i adresu siedziby instytucji na obszarze dzielnicy Mokotów
  • danych osoby do kontaktu wraz z numerem komórkowym i adresem mailowym.

Udział w szkoleniu potwierdzany będzie certyfikatem.

Materiały:

  • e-booki tematyczne,
  • informacje praktyczne dotyczące profesjonalnej pomocy na Mokotowie (w ramach NFZ),
  • Laminowane Karty Szybkiej Pomocy

Pojedyncze egzemplarze papierowe będą dostarczane na pocztowy adres zgłoszonej instytucji w okresie 2-3 tygodni po szkoleniu.