Aktualizacja w związku z stanem epidemii

Informujemy, że w jednostkach ochrony zdrowia nadal obowiązuje nakaz korzystania z maseczek zasłaniających usta i nos.

Utrzymujemy możliwość kontaktu z naszymi pacjentami telefonicznie udzielając porad psychologicznych i lekarskich. W ramach telefonicznej porady lekarskiej (teleporady) można uzyskać e-receptę i e-zwolnienie, jeśli jest to wskazane. Zarówno lekarz jak i pacjent mogą wymagać realizacji wizyty w formie stacjonarnej.

Telefon zgłoszeniowy pozostaje bez zmian 228406644

PZK nr 1
ul. Grottgera 25a , 00-785 Warszawa
czynne: poniedziałek-piątek 8.00-18.00
tel.: 228406644 wewn. 1
mail: pzk1-mokotow@ipin.edu.pl

PZK nr 2
ul. Chełmska 13/17, 00-724 Warszawa
czynne: poniedziałek-piątek 8.00-18.00
tel.: 228406644 wewn. 2
mail: pzk2-mokotow@ipin.edu.pl

kierownik: mgr Iwona Jeziorska
mail: mczp@ipin.edu.pl

PZK nr 3
ul. Sobieskiego 9, budynek “G”, 02-957 Warszawa
czynne: poniedziałek-piątek 8.00-18.00
tel.: 228406644 wewn. 3
mail: pzk3-mokotow@ipin.edu.pl

kierownik: Lidia Godlewska
mail: mczp@ipin.edu.pl

telefon zgłoszeniowy:
tel. +48 (22) 840 66 44


psycholodzy
PZK Grottgera: Maria Szczuka, Lucyna Poboży, Dorota Urbańska, Antonina Mądry, Zofia Stopniak-Freda, Wioletta Borowiec, Aleksandra Przybora
PZK Chełmska: Katarzyna Stepnowska, Beata Goc, Katarzyna Kawińska, Agnieszka Wiciak
PZK Sobieskiego: Dajana Trzcińska, Marianna Urbanek, Iwona Michalczuk, Katarzyna Sztuka-Krzak, Urszula Wądołowska

rejestratorki medyczne
PZK Grottgera i PZK Chełmska: Monika Walczyk
PZK Sobieskiego: Martyna Nitwińska

PZK ściśle współpracują z Poradniami Zdrowia Psychicznego zlokalizowanymi przy Mokotowskim Ośrodku Terapii w Środowisku przy ul. Grottgera, przy Poradni Wielospecjalistycznej przy ul. Chełmskiej oraz Mokotowską Poradnią Zdrowia Psychicznego IPiN.
Zgodnie z wymogami rozporządzenia pilotażowego Punkty pełnią dla mieszkańców Mokotowa następujące zadania:
1) udzielanie informacji o zakresie działania centrum i możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej;
2) przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się do PZK, uzgodnienie wstępnego planu postępowania oraz udzielenie możliwego wsparcia w zakresie zdefiniowanych potrzeb;
3) uzgodnienie terminu przyjęcia i wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia psychiatrycznego, w przypadkach pilnych nie później niż 72 godziny od zgłoszenia;
4) w przypadkach tego wymagających wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia z zakresu pomocy społecznej;
5) udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

PZK jest nowością w Polskim systemie opieki zdrowotnej.
Pozwala na wstępną ocenę kryzysu zgłaszającej się osoby w celu wybrania najlepszego możliwego sposobu uzyskania pomocy.
Pomaga osobie potrzebującej lub opiekunowi zdobyć lepsze rozeznanie jakie są możliwości lecznicze w danym obszarze, jakie formalności trzeba spełnić aby uzyskać bezpłatną pomoc bez zbędnej zwłoki.
Zapewnia możliwość rozmowy ze specjalistą w zakresie zdrowia psychicznego (najczęściej jest to psycholog) już podczas pierwszego kontaktu z instytucją.
PZK w miarę potrzeb kieruje do z wszystkich jednostek działających w ramach Centrum i utrzymuje aktywny kontakt z pacjentami.