Aktualizacja w związku z stanem epidemii

Ze względu na zwiększone ryzyko transmisji zakażenia koronowirusem będziemy kontaktować się z naszymi pacjentami telefonicznie udzielając porad psychologicznych i lekarskich. W ramach telefonicznej porady lekarskiej (teleporady) można uzyskać e-receptę i e-zwolnienie, jeśli jest to wskazane.

Osoby wymagające wizyty ze względu na pogorszenie stanu psychicznego mogą zgłaszać się na wizytę na wcześniej omówioną godzinę, bez osób towarzyszących (a jeśli stan pacjenta tego wymaga – z 1 osobą towarzyszącą) po uprzednim uzgodnieniu z lekarzem lub terapeutą.

Telefon zgłoszeniowy pozostaje bez zmian 228406644

PZK nr 1
ul. Grottgera 25a , 00-785 Warszawa
czynne: poniedziałek-piątek 8.00-18.00
tel.: 228406644 wewn. 1
mail: pzk1-mokotow@ipin.edu.pl

PZK nr 2
ul. Chełmska 13/17, 00-724 Warszawa
czynne: poniedziałek-piątek 8.00-18.00
tel.: 228406644 wewn. 2
mail: pzk2-mokotow@ipin.edu.pl

kierownik: mgr Iwona Jeziorska
mail: mczp@ipin.edu.pl

PZK nr 3
ul. Sobieskiego 9, budynek “G”, 02-957 Warszawa
czynne: poniedziałek-piątek 8.00-18.00
tel.: 228406644 wewn. 3
mail: pzk3-mokotow@ipin.edu.pl

kierownik: lek. Adam Zabrzygraj
mail: mczp@ipin.edu.pl

telefon zgłoszeniowy:
tel. +48 (22) 840 66 44


psycholodzy
PZK Grottgera: Magdalena Dudek, Magdalena Raczkowska, Katarzyna Sadowska, Maria Szczuka, Dorota Urbańska
PZK Chełmska: Beata Goc, Katarzyna Kawińska, Karolina Nowak, Katarzyna Stepnowska, Agnieszka Wiciak
PZK Sobieskiego: Maria Dowgiałło-Kadłubowska, Nataliia Lahodiuk, Agata Podlasińska, Agnieszka Rachańska, Dajana Trzcińska

PZK ściśle współpracują z Poradniami Zdrowia Psychicznego zlokalizowanymi przy Mokotowskim Ośrodku Terapii w Środowisku przy ul. Grottgera, przy Poradni Wielospecjalistycznej przy ul. Chełmskiej oraz Mokotowską Poradnią Zdrowia Psychicznego IPiN.
Zgodnie z wymogami rozporządzenia pilotażowego Punkty pełnią dla mieszkańców Mokotowa następujące zadania:
1) udzielanie informacji o zakresie działania centrum i możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej;
2) przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się do PZK, uzgodnienie wstępnego planu postępowania oraz udzielenie możliwego wsparcia w zakresie zdefiniowanych potrzeb;
3) uzgodnienie terminu przyjęcia i wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia psychiatrycznego, w przypadkach pilnych nie później niż 72 godziny od zgłoszenia;
4) w przypadkach tego wymagających wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia z zakresu pomocy społecznej;
5) udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

PZK jest nowością w Polskim systemie opieki zdrowotnej.
Pozwala na wstępną ocenę kryzysu zgłaszającej się osoby w celu wybrania najlepszego możliwego sposobu uzyskania pomocy.
Pomaga osobie potrzebującej lub opiekunowi zdobyć lepsze rozeznanie jakie są możliwości lecznicze w danym obszarze, jakie formalności trzeba spełnić aby uzyskać bezpłatną pomoc bez zbędnej zwłoki.
Zapewnia możliwość rozmowy ze specjalistą w zakresie zdrowia psychicznego (najczęściej jest to psycholog) już podczas pierwszego kontaktu z instytucją.
PZK w miarę potrzeb kieruje do z wszystkich jednostek działających w ramach Centrum i utrzymuje aktywny kontakt z pacjentami.