Aktualizacja w związku z stanem epidemii

Ze względu na zwiększone ryzyko transmisji zakażenia koronowirusem będziemy kontaktować się z naszymi pacjentami telefonicznie udzielając porad psychologicznych i lekarskich. W ramach telefonicznej porady lekarskiej (teleporady) można uzyskać e-receptę i e-zwolnienie, jeśli jest to wskazane.

Osoby wymagające wizyty ze względu na konieczność wykonania iniekcji lub ze względu na pogorszenie stanu psychicznego mogą zgłaszać się na wizytę na wcześniej omówioną godzinę, bez osób towarzyszących (a jeśli stan pacjenta tego wymaga – z 1 osobą towarzyszącą) po przednim uzgodnieniu z terapeutą.

Ze względu na ograniczone zasoby kadrowe nasza pielęgniarka może wykonać wizytę domową jedynie u osób, które były dotychczas pod opieką (nie wychodzą z domu lub mają trudności z poruszaniem się ze względu na swoją chorobę).

Godziny pracy i telefon kontaktowy pozostają bez zmian.


al. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
kierownik: Adam Zabrzygraj
azabrzygraj@ipin.edu.pl
tel. (22) 45482 751
Zespół:
lekarze psychiatrzy: Adam Zabrzygraj, Magdalena Mensik-Głębicka, Pamela Kubaszewska
psycholodzy: Monika Czerwińska, Beata Grudowska, Beata Junak, Jolanta Skiba
terapeuta środowiskowy: Bogdan Krzysztoszek
pielęgniarka/terapeuta środowiskowy: Teresa Twardowska

Zespół sprawuje zindywidualizowaną opiekę środowiskową nad mieszkańcami Mokotowa wymagającymi ciągłej, czynnej pomocy z powodu przewlekających się lub nawracających zaburzeń psychotycznych oraz wyraźnej dezadaptacji społecznej. Opieka oferowana jest w zróżnicowanych formach – porad ambulatoryjnych, wizyt domowych, sesji wsparcia psychospołecznego/psychoterapii, w razie potrzeby także w warunkach domowych. Zespół współpracuje z innymi zespołami wchodzącymi w skład MCZP oraz z placówkami pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej.
Objęcie opieką zespołu wymaga wstępnej konsultacji i kwalifikacji, podczas której określa się warunki współpracy. Kontakt z zespołem dostępny jest od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-15.00.
Pacjenci mogą być proszeni o zgodę na udział w badaniach naukowych.